Simsiz İnternet

ƏhaliMövcud olan tariflər

AZN20.00

 • 20.00
 • 30.00
 • 40.00
 • 50.00

TəşkilatMövcud olan tariflər

AZN40.00

 • 40.00
 • 60.00
 • 80.00
 • 100.00

Data ötürülməsi

1-10 KMMövcud olan tariflər

AZN100.00

 • 100
 • 200
 • 400
 • -

10-15 KMMövcud olan tariflər

AZN150.00

 • 150
 • 300
 • -
 • 1000

20-30 KMMövcud olan tariflər

AZN200.00

 • 200
 • 400
 • 500
 • 1000